100 000 szczęśliwych chwil

Co sprawia, że ​​ludzie są szczęśliwi? Ogromna baza danych pozwala wreszcie rozpoznać odpowiedź.

Zdjęcie: Merlas / Getty Images

Opracowana przez ARXIV technologia

Nauka o szczęściu cieszy się coraz większym zainteresowaniem psychologów i ogółu społeczeństwa. Pytania leżące u podstaw tej dyscypliny są następujące: co nas cieszy i co podtrzymuje to szczęście w stosunku do…